Zihin Dil Ve Toplum

Zihin Dil ve Toplum PDF
Author: John R. Searle
Publisher:
ISBN: 9789756329207
Size: 78.83 MB
Format: PDF, Docs
Category : Dil ve diller- Felsefe
Languages : tr
Pages : 202
View: 6947

Get BookBook Description: İÇİNDEKİLER GİRİŞ 7 1. TEMEL METAFİZİK: Gerçeklik ve Doğruluk 9 Aydınlanma Vizyonu: Gerçeklik ve Akledilirliği 9 Felsefeye Giriş 15 Mevcut Durumlar 18 Gerçeklik ve Doğruluk 21 Realizme Dört Meydan Okuyuş 3° Kuşkuculuk, Bilgi ve Gerçeklik 37 Dışsal Realizm için Herhangi Bir İspat Var Mıdır? 42 Ateizmin ötesi 45 2. EVRENLE NASIL UYUM SAĞLARIZ: Biyolojik Bir Görüngü Olarak Zihin 49 Bilincin Üç özelliği 49 Bir Mevcut Durumlar Çatışması: Zihin-Beden Problemi 55 Bilincin İndirgenemezliği 66 Üst-Görüngücülük Tehlikesi 69 Bilincin İşlevi 74 Bilinç, Niyetlilik ve Nedensellik 76 3. ZİIINİN ÖZÜ: Bilinç ve Yapısı 79 Bilinç Hakkında Üç Hata 8l Bilincin Yapısal Özellikleri 86 Bilinç Alanı ve Bağlama Problemi 93 Bilinç ve Değer 97 6 Zihin Dil ve Toplum 4. BİLİNÇ NASIL ÇALIŞIR: Niyetlilik 99 Bilinç ve Niyetlilik 100 Niyetliliği Doğallaştırma 103 Biyolojik Bir Görüngü Olarak Doğallaştırılmış Niyetlilik IIO Niyetli Durumların Yapısı 114 Niyetli Durumların Türü ve İçeriği Arasındaki Ayrım 115 Uygunluk Yönü 116 Yerine Getirilme Şartları 119 Niyetli Nedensellik 120 Niyetliliğin Arkaplanı 124 5. TOPLUMSAL EVRENİN YAPISI: Zihin Nesnel Bir Toplumsal Gerçekliği Nasıl Yaratır? 127 Toplumsal ve Kurumsal Gerçeklik 128 Gözlemci Bağımlılık ve Toplumsal Gerçekliğin Yapı Taşları 132 Gözlemci Bağımlı ve Gözlemci Bağımsız Arasındaki Ayrım 132 Kolektif Niyetlilik 134 işlev Yükleme 138 Kurucu Kurallar 140 Kurumsal Gerçekliğin inşası için Basit Bir Model 141 Para Örneği 143 Kurumsal Gerçeklik Nasıl Bu Kadar Güçlü Olabilmektedir? 146 Soruna ve Güçlüklere Çözümler 149 6. DİL NASIL İŞLER: Bir İnsan Edimi Türü Olarak Söz Söyleme 155 Söz Edimleri: Edimsöz ve Etkisöz Edimleri 156 ‘Anlam’ın Anlamları 159 Anlam ve iletişim 164 Söz Edimlerinin Farklı Türleri 167 Kurucu Kurallar ve Sembolizm 173 DİZİN 185 SON NOTLAR 189

Toplumun Mant

Toplumun Mant    PDF
Author: Ali Yaşar Sarıbay
Publisher: DBY Yayınları
ISBN: 6257760259
Size: 63.79 MB
Format: PDF, ePub, Docs
Category : Social Science
Languages : tr
Pages : 256
View: 1128

Get BookBook Description: Sosyolojinin aslî kavramı olan Toplum’un esasen bir idea olduğu, bir fotoğraf olarak ânı tasvire yönelik işlev gördüğünü söylemek gerekir. Oysa Toplumun Mantığı’nın perspektifi, Toplumlaşma kavramını toplumla ikâme ederek; ân olarak dondurulmuş bir yapının farklı pratik akıl yürütmeleri yansıtan somut pratiklerden meydana gelen bir sürece dikkat çekmektir. Bu anlamda Toplumlaşma (Societaliztation)’dan kasıt, belli bir mekânda ve zamanda oluşan toplumsal ilişkilerin kurumsal bir çerçeveye oturtulmasına yönelik ucu açık (değişim içeren) karmaşık süreçler arasındaki etkileşimler bütünüdür. Toplum dediğimizde bu, bir bütünün dondurulmuş mekân ve zamanda bir fotoğrafı içerilmesine ve politik bir çerçeveleme ile aşkın idea hâline getirilmesine atıfta bulunur. Toplumlaşma ise, binlerce fotoğrafın (ânın) birbirine eklenmesiyle (buna tarihsel süreç diyelim) ortaya çıkan bir filmdir. Filmi meydana getiren anların her birinin hikâyesi ayrıdır. Fakat film, son tahlilde, o anların bir bütünsel anlatısıdır (hikâye edilişidir) ve “son” olarak sunulan ise aslında yeni bir filmin “başlangıcı” olarak görülebilir. Bu anlatının “mantıksal” bir zeminde ilerliyor olması; her biri arkasında-örtük veya açık-bir ideanın bulunduğu pratik akıl yürütmeleri teşkil eder. Neticede olup bitenlerin ortak bir çerçeveye oturtulmasıyla ilgili ikna edilmiş çıkarımların geçici tutarlılığından meydana gelen bir zemin hâsıl olur. Toplumun Mantığı, “bu geçici tutarlılık” bağlamında sosyolojiye başka bir perspektifle bakma girişimidir.

Tarih Sosyoloji Ve Antropoloji Ba Lam Nda Ncelemeler

Tarih Sosyoloji ve Antropoloji Ba lam nda  ncelemeler PDF
Author: Dr. Öğr. Üyesi Alev DURAN
Publisher: Hiperlink eğit.ilet.yay.san.tic.ve ltd.sti.
ISBN: 6257845564
Size: 25.51 MB
Format: PDF, ePub
Category : History
Languages : tr
Pages : 604
View: 5646

Get BookBook Description: Tarih bilimi bilindiği gibi geçmişten günümüze toplumsal olayları yer, zaman ve olayın kahramanları etrafında inceleyen bir bilim dalı olarak ifade edilmiştir. Destani ve romantik bir tarih anlayışı olarak nitelendireceğimiz bu anlayış, 19. yüzyılda tarihi olayların sebep ve sonuçları araştırılarak, günümüzdeki bilimsel tarih anlayışının şekillenmesiyle büyük bir değişikliğe uğramıştır. Gerçek manadaki tarih bilimi anlayışı, bu büyük değişiklikle şekillenmeye ve olgunlaşmaya başlamıştır. 19. yüzyıldan itibaren oluşan bu tarih anlayışı ile milletler, temsil ettikleri kültürlerin ve varlıkların tarihi kökleri, destan ve efsanelerin anlatımı dışında toplumsal bilimlerden felsefe, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, dil ile edebiyat, din bilimi, coğrafya ve bunlar gibi bilim dallarından da beslenerek milletlerin tarihi geçmişi daha gerçekçi ve açık bir biçimde ortaya konulmuştur. Dr. Alev DURAN ve Dr. Gökçen ÇATLI ÖZEN’in fikri editörlüğünde oluşan ve değerli bilim insanlarımızın katkılarıyla tamamlanan çalışma, bu açıdan büyük değer taşımaktadır. Yedi bölümden oluşan kitap, tarih bilimi açısından olduğu kadar sosyoloji ve antropoloji açısından da kanaatimce önemlidir. Önemlidir çünkü toplum bilimlerinin ortaklaşa hareketi, uzmanlaşmalarının bir gereğidir. Şunu açık bir şekilde anlamak gerekir ki tarihi değer taşıyan bir sosyal oluşumun ortaya konulabilmesinde, sosyal bilimlerinin tümünün desteğinin sağlanması modern tarih anlayışında olduğu kadar, ona destek veren sosyal bilim dalları için de büyük önem arz eder. Antropoloji ve sosyoloji toplumsal yapıların, değerlerin ve normların nabzını tutan iki bilim dalı olarak bunu tarihten yoksun yapması düşünülemez. O sebeple bu eserin doğumunda, değerli editörlere, Türkiye’nin dört bir yanındaki farklı üniversitelerde görev yapan bölüm yazarlarına ve yayınevine bilim dünyamız adına sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Atat Rk Un Muhalifi K Z M Karabekir

Atat rk un   muhalifi K z m Karabekir PDF
Author: Osman S. Kocahanoğlu
Publisher:
ISBN:
Size: 33.41 MB
Format: PDF, Mobi
Category : Politicians
Languages : tr
Pages : 634
View: 6404

Get BookBook Description:

Giri Imcilik

Giri imcilik PDF
Author: Bülent Güven
Publisher: Siyahinci Akademi
ISBN:
Size: 57.50 MB
Format: PDF, ePub
Category :
Languages : tr
Pages : 402
View: 3805

Get BookBook Description: Çalışma konusu girişimcilik olunca araştırmacı, akademisyen, iş adamı, yöneticiler ve politika üretenler konunun konuşulması, araştırılması, yaygınlaştırılması gerektiğine dair hem fikir olurlar iddiasında bulunmak yanlış olmasa gerek. Yeniliklerin ortaya çıkması, teknolojinin gelişmesi, istihdamın artması, zenginliklerin oluşturulup refah düzeyi yüksek bir toplum olmanın vasıtası ve farklı disiplinlerin ortak çalışma alanı olan girişimcilik, tüm dünya toplumları için önemli olduğunu kabul ettirmiştir. Önemi dolayısıyla özellikle son zamanlarda hakkında yapılan çalışmalar artmıştır. Aynı zamanda ülkelerde girişimciliği yaygınlaştırmak için kurslar düzenlenmekte, teşvikler verilmekte ve girişimcilik dersleri müfredatlarda yer almaktadır. Girişimcilik değer yaratmak, yenilik, değişim ve dönüşümlerle birlikte anılmaya başlamıştır. Bu başlangıç, bizlere girişimcilikten farklı anlamlar çıkarmamız gerektiğini/anlamın değiştiği ve geliştiğini kanıtlar niteliktedir. Bu gerçek karşısında, girişimciliğe yeni bir bakış açısı kazandırmak ve konunun düşündüğümüzden farklı bir niteliğe büründüğünü ifade etmek bu kitabın ortaya çıkış nedenleri arasında bulunmaktadır. Kitap, girişimcilikle ilgili temel kavramları içermekle birlikte, girişimcilik türlerini ve günümüzde girişimciliğin başarısında önemli rol oynayan konuları kapsamaktadır. Bu bağlamda akademisyenlere, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine ve işletmesi olan veya yeni bir işletme kuracak girişimcilere faydalı olacağını en azından küçük de olsa bir katkı sağlayabileceğini düşünüyor ve ümit ediyoruz. Bu kitap, lisanstan hocam ve arkadaşlarım, daha önce birlikte bazı çalışmaları vücuda getirdiğimiz hocalarımız ve yine bu konuda daha önce değerli çalışmalarda bulunmuş hocalarımızın katkılarıyla ortaya çıkmıştır. Böylesine değer verdiğimiz akademisyenlerle birlikte çalışmanın içimize sığdıramadığımız bir mutluluk verdiğini belirtmek isteriz. Tüm hocalarımıza katkılarından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. En iyi olmanın ve mükemmelliğin sonu olmadığı anlayışından hareketle kitapta hata ve eksikliklerin olabileceği ve bu konuda öneri ve eleştirilerin daha iyi olma adına yol gösterici olacağını belirtmek isteriz.

Sembolik Etkile Im

Sembolik Etkile im PDF
Author: Prof. Dr. Dolunay Şenol
Publisher: Net Kitaplık Yayıncılık
ISBN: 6052392142
Size: 77.54 MB
Format: PDF, ePub
Category : Social Science
Languages : tr
Pages : 152
View: 7454

Get BookBook Description: Bilimlerin ortaya çıkışı, konusu basitten karmaşığa doğru gerçekleşmiştir. Buna göre sosyolojinin ortaya çıkışı da on dokuzuncu yüzyıla denk gelmiştir. Avrupa’da ortaya çıkan sosyoloji Avrupa’nın siyasi, ekonomik ve sosyal hareketlerinden etkilenmiştir. Sosyolojinin doğuşunda Avrupa’da hâkim olan zaman ve mekân şartları, makro boyuttaki toplum meseleleri ile ilgili olduğu için sosyoloji de doğuşu ve gelişiminde uzun süre makro boyuttaki konularla ilgili çalışmalar yapmıştır. Sosyoloji biliminin ilk yıllarında yoğunlaşmış olduğu konuların devlet, aile, din gibi daha genel konular olduğu ve bu konuların da evrensel evrim şemaları içinde ele alınarak değerlendirilmeye çalışıldığı dikkati çekmektedir. Kainattaki pek çok şeyin birbiri ile iletişim hâlinde olduğu bilinmektedir. Sosyal gerçekliğin son derece karmaşık olup tek bir faktör ile açıklanamayacak kadar basit bir olgu olmadığı bugün kabul edilen bir gerçektir. Özellikle sosyoloji bir bilim olarak ortaya çıktıktan sonra sosyal antropoloji ve psikoloji de bilim olarak ortaya çıkma sürecine girdi. Bu bilimler, sosyolojiye göre daha fazla birey, bireyin sosyal hayatı ve etkileri üzerine çalışmalar yapıyordu. Bilimler arasında etkileşim olduğu için makro boyuttaki çalışmalardan sosyolojik bakış açısı da etkilenmeye başladı. Sosyolojinin makro boyuttaki çalışmaları mikro boyuttaki çalışmalardan da etkilendiğinden dolayı makro boyuttaki çalışmaların tek başına yeterli olmayacağı, makro ve mikro çalışmaların bir arada gerçekleşmesi gerektiği düşünülmeye başlandı ve sosyolojik çalışmalarda mikro boyuttaki bakış açılarına da yer verilmeye başlandı. Sosyolojik çalışmaların makro boyuttan mikro boyuta kaymasında Avrupa ülkelerinde gelişen sosyolojinin ABD’de de çalışılmaya başlanması ve sosyolojinin bu ülkenin kültürel kimliğinin etkisi altında kalmasının da etkili olduğu bilinmektedir. Amerikan toplumunun Avrupa ülkelerine göre farklı-sosyo kültürel yapısı, Amerikan sosyolojisinin mikro boyuttaki çalışmalara yönelmesinde etkisi büyük olmuştur. Böylece sosyoloji daha fazla mikro boyuttaki olayları ele almaya başlamıştır. Mikro boyuttaki çalışmalar, grup içinde, yüz yüze etkileşim ile meydana gelen sosyal davranış kapsamında kalan çalışmalar oldukları için sosyolojinin çok dar bir alanda kalmasında etkili olmuştur. Mikro boyuttaki çalışmalar daha çok yüz yüze ve bireysel nitelikte çalışmaların üretilmesini sağlamış, dolayısı ile de sadece çalışmaların yapıldığı bireyler ve küçük gruplarla sınırlı kalmasında etkili olmuştur. Bir taraftan da bu çalışmaların daha fazla psikolojinin konusu içinde kaldığı dikkatleri çekmeye başladı. Oysa sosyolojinin konusu sadece birey değil, toplumun etkisi altında şekillenen ve gerçekleşen birey dolayısı ile de toplum davranışları olarak tanımlanmaktadır. Öte yandan makro boyuttaki çalışmalar, evrensel şemaların tuzağına düştüğü için çok genel ve çok yüzeysel bilgiler sunabiliyordu. Bu iki bakış açısının da tek başına yetersiz kaldığı fark edildiğinde daha gerçekçi çalışmalar gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Amerikan sosyolojisinin daha çok birey odaklı, grup içinde yüz yüze etkileşim sürecinde meydana gelen sosyal davranışın kapsadığı mikro boyuttaki sosyolojik araştırmaların sosyolojiyi ve çalışma alanlarını giderek kısırlaştırdığı ve psikolojinin sahasına girmeye başladığı da diğer taraftan fark edilmiştir. Ancak yapılan bu çalışmaların sosyolojiye önemli bir bakış açısı kazandırdığı da gözden kaçırılmamıştır. En az devlet ve toplum kadar önemli olan insan gerçeği sosyolojinin gündemine girmeye ve önem kazanmaya başlamıştır. Sembolik etkileşim teorisinin baş mimarı olarak kabul edilen C.H. Mead’in etkileşim sürecinde ferdî ve sosyal ben kavramları ile davranışa iç boyut kazandıran çalışmaları ile insan davranışının organik yorumunu savunan Cooley’in çalışmaları sosyolojiye yeni bir boyut kazandırmıştır. Bu çalışmalarla sosyolojinin yeni bakış açısı ile mikro boyuttan kopmadan, bir kısım sıyrılma ile makro boyuta yönelme söz konusu olmuştur. Bu grup teorisyenler on dokuzuncu yüzyıl teorisyenlerinin sadece toplum odaklı çalışmalarının yetersiz kaldığını fark etmiş olmaları kadar sadece birey odaklı çalışmaların da kısır kalmış olmalarını fark etmelerinden dolayı fert ve toplumun birbirlerinden ayrı tutulmalarının mümkün olmadığını, bir madalyonun iki yüzü gibi kabul edilmesi durumunda gerçek bilgiye ulaşılabileceğini fark etmiş oldular. Sembolik etkileşimcilere göre sosyal davranış, sadece karşıdaki fert ya da varlıklara yönelmekle açıklanamaz. Ferdin bir de kendisine yönelimi söz konusudur. Buna göre sosyal etkileşim, fertler arası iletişim kadar ferdin kendisi ile de iletişimi demektir ve bu anlamda çift boyutlu bir süreçtir. Bu çift boyutlu iletişim, fertlere diğer canlı varlıklardan farklı olarak anlam verme ve bu anlamları sembollerle ifade etme ile dışlaşmaktadır. Semboller, yazılı veya yazısız işaretler olabildiği gibi jest ve mimikler şeklinde de tezahür edebilmektedir. Sembolik etkileşimcilere göre de sosyologlara düşen en önemli görev tüm bu süreçleri incelemektir. 1990 yılında yüksek lisans tezi olarak hazırlanılan bu çalışmada yirminci yüzyıl başlarında ortaya çıkan ve on dokuzuncu yüzyıl sosyolojik yaklaşımından farklı bir bakış açısı sunan sembolik etkileşim teorisi ve farklı bakış açıları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Değişen dünyada fert ve toplumun birbirinin içine girdiği ve ayrılmazlığı, ayrılmasının veya ayrı kabul etmesinin suni olduğu net bir şekilde ortaya konulmuş bulunmaktadır. Bu hareket noktasından yapılacak çalışmaların toplumu ve içinde yaşayan bireyleri ve davranışlarını çok daha iyi açıklayabileceğine olan inancımız bu çalışmanın yayınlanmasının iyi olabileceğini bize gösterdi. Çalışmanın ilk yayını sonrasında görmüş olduğu teveccüh, konu ile ilgili çok fazla çalışma yapılması beklentisini yaşattı. Ancak sembolik etkileşimciler çok bahsedilmelerine, olumlu yönde değerlendirilmelerine rağmen aradan geçen süre içinde beklenildiği kadar kendileri ile ilgili çok yayın ortaya çıkmadı. Çalışmanın baskısının çok önceleri bitmiş olması ve çok soruluyor olması yeni baskısının yapılmasını gündeme getirdi. Ancak çalışmanın çok daha fazla geliştirilmesinin Türkiye’deki sosyolojik bakış açısının gelişmesine katkı sağlayacağını düşündüğümüz İçin kitabın genişletilmiş ve geliştirilmiş yeni baskısını da geliştirilmiş baskılarını da yayına hazırlamaya çalışıyoruz. Umarım başarılı oluruz…

Hastal K Sa L K Ve Toplum

Hastal k Sa l k ve Toplum PDF
Author: Reşat Açıkgöz
Publisher: DBY Yayınları
ISBN: 6257760402
Size: 37.83 MB
Format: PDF, ePub, Docs
Category : Social Science
Languages : tr
Pages : 320
View: 5253

Get BookBook Description: Hastalık ve sağlık, hayatımızdaki merkezi yerlerini korumaktalar. Her ikisi temelde kültürel değerlerle yakından ilgili olduğu ve toplumsal koşullara göre farklı çehrelere büründüğü için ikisinin de sosyolojik açıdan incelenmesi gerekir. Bu kitap, böylesi bir çabanın ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Kitap, öncelikle yükselen bir değer olarak sağlığı ele almakta ve sağlığın artan öneminden, bununla birlikte giderek nasıl bir yaşam ideolojisine ve serbest piyasada alınıp satılan bir metaya dönüştüğünden bahsetmektedir. İkinci olarak kitap, hastalık olgusuna eğilmekte ve hastalığı sosyo-kültürel bağlamda, yoksulluk ve sosyal sınıf gibi toplumsal faktörlerle ilişkisi bağlamında ele almaktadır. Kitap üçüncü olarak, toplumdaki temel ilişki biçimlerinden biri olan hekim-hasta ilişkilerini kuramsal yaklaşımlar bağlamında incelemektedir. Burada ayrıca, hastalık-sapkın davranış ilişkisinden ve hastalığın duygusal yansımalarından da söz edilmektedir. Kitapta son olarak, son dönemlerde hastalık ve sağlıkla daha ilişkili hale gelen ilaç endüstrisi ve sağlık, gıda ve sağlık, kentsel mekânlar ve sağlık, insan-hayvan etkileşimi ve sağlık, salgınlar ve sağlık gibi konular işlenmektedir.

Dil Ve Tarih Co Rafya Fak Ltesi Dergisi

Dil ve Tarih Co rafya Fak ltesi dergisi PDF
Author: Ankara Üniversitesi. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Publisher:
ISBN:
Size: 53.53 MB
Format: PDF, Docs
Category : History
Languages : tr
Pages :
View: 859

Get BookBook Description:

Tarih Ve Toplum

Tarih ve toplum PDF
Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 77.87 MB
Format: PDF, ePub, Docs
Category : Turkey
Languages : tr
Pages :
View: 3945

Get BookBook Description:

Toplum Ve Bilim

Toplum ve bilim PDF
Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 55.76 MB
Format: PDF, ePub, Docs
Category : Social sciences
Languages : tr
Pages :
View: 7119

Get BookBook Description: